Afval

Huisvuil
De bewoners van de Antoniushof kunnen gebruik maken van vier ondergrondse huisvuilcontainers voor het gewone afval. Voor groenafval en voor grofvuil gelden andere afvoerregels.

Twee huisvuilcontainers zijn gesitueerd aan de Gabriël Metsustraat en twee staan bij de Jan van Scorelstraat.
Deze vier huisvuilcontainers kunnen alleen worden geopend met een ‘afvalpas’ van de gemeente.

De Dienst Stadswerken/Afval (030 – 286 00 00) stelt dit pasje aan alle huurders beschikbaar. Daar dienen in beginsel alle storingen aan -en verlies van- het pasje te worden gemeld. Het Digitaal loket van de gemeente informeert u eveneens over deze passenregeling en over de ondergrondse containers.

Iedere dinsdag worden onze huisvuilcontainers geleegd. Mocht de container onverhoopt vol zijn, dan kun je met datzelfde pasje gebruik maken van één van de andere drie containers.

Zijn ook deze vol? Plaats huisvuil dan niet naast de containers maar neem dit weer mee naar binnen.

Grofvuil
Grofvuil kan alleen aangeboden worden na het maken van een telefonische afspraak bij de gemeente. Houd hierbij rekening met een wachttijd van ongeveer 2 weken.

Vriendelijk verzoeken wij je om géén huisvuil, grofvuil, fietsen en meubels in hallen en gangen te plaatsen.

GFT afval
Groente-, fruit- en tuin-afval wordt in onze wijk op vrijdag opgehaald, maar daar is wel een aparte container voor vereist. Die kan worden aangevraagd bij de gemeente.