Gierzwaluwen

Gierzwaluwen
Bewoners kennen ongetwijfeld het gierende geluid van de gierzwaluw, die tijdens de voorjaars- en zomermaanden bijna dagelijks over het Antoniushof scheert.

gierzwaluw

Wellicht minder bekend is het feit, dat de gierzwaluw een bijzondere beschermde vogel is die op het hof nestelt. De vogel leeft ‘s winters in Afrika (7000 km verderop) en is hier van eind april tot en met begin augustus. De gierzwaluw blijft bijna altijd in de lucht en komt zelfs niet op de grond om te slapen.

De lichaamsbouw verhindert dan ook gemakkelijk opstijgen vanaf de grond. Paren, eieren leggen en broeden vindt plaats in een nestje, dat de vogels maken in kieren of onder dakpannen van oude gebouwen, elk jaar op precies dezelfde plek en nergens anders.

Als een nestje is weggehaald komt het vogelpaar toch jaarlijks terug om te zoeken en dan broedt het niet meer. Soms lukt het met veel moeite in een geplaatst kastje maximaal 15 cm verderop. Een erg kwetsbare soort dus, omdat er steeds meer oude gebouwen verdwijnen.

Een stuk of twintig gierzwaluwen nestelen hier op het hof onder de witte daklijst in kieren.

Als de jonge vogel klaar is om uit te vliegen, dan doet hij dit in één keer en vliegt daarna bijna 2 jaar voordat hij zelf gaat nestelen. Een groot voordeel van onze gevleugelde medebewoners is, dat een gierzwaluwstel met jongen dagelijks ongeveer 20.000 insecten uit de lucht plukt…

Enkele jaren geleden hebben een aantal bewoners contact gehad met de gierzwaluwbescherming, de Bo-Ex en de milieupolitie, omdat het nestelen van de vogels mogelijk werd bedreigd door verbouwings-werkzaamheden. Met als resultaat dat de steigers zo snel mogelijk na het afronden van de werkzaamheden zijn weggehaald. Ondertussen is al vastgesteld, dat dat het een aantal van de twintig vogels is gelukt om te nestelen. Het is echter niet zeker is of dat alle vogels is gelukt.

Over het nestelen van deze vogels op de Antoniushof is een verslag opgenomen in de complexcartotheek bij de Bo-Ex, zodat bij volgende verbouwingswerkzaamheden rekening kan worden gehouden met het nestelgedrag van de gierzwaluw.

Moniek Slagter