Wonen op het hof

Wonen op het Antoniushof
Regelmatig krijgen wij de vraag voorgelegd, hoe je voor een woning in de Antoniushof in aanmerking kunt komen. Dat kan alleen na inschrijving bij -en door bemiddeling van- Woningnet. De bewonerscommissie heeft hier geen invloed op.
Alle huurwoningen in de Antoniushof worden namelijk beheerd door Woningcorporatie Bo-Ex.

Naast 1- tot 6-kamer appartementen zijn hier ook een aantal woongroepen, waarvoor je door ballotage in aanmerking kunt komen. Voor die groepswoningen geldt echter eveneens dat alles via Woningnet geregeld dient te worden link naar woning net: https://www.woningnetregioutrecht.nl

201